Ring til os på

+45 26 13 50 46

Det frie valg

Det frie valg betyder, at du selv bestemmer, hvem du vil have til at hjælpe dig med din hjemmehjælp. Skal det være et privat firma som for eksempel PUK’s hjemmehjælp eller kommunen? Valget er frit. Og dit.

Den hjælp, man er visiteret til, er den samme, uanset om du vælger et privat firma eller den kommunale hjemmepleje. Det frie valg handler alene om, hvem der skal hjælpe.

Hvis du allerede modtager hjemmehjælp, eller du skal til at modtage hjemmehjælp og ønsker at bruge PUK’s hjemmehjælp til din hjælp, kan vi kontaktes på nummer: 26 13 50 46, eller du kan kontakte din lokale Pension og omsorgsafdeling og sige, du ønsker PUK’s hjemmehjælp til at hjælpe dig.

Vi vil dernæst modtage en fax/brev fra Pension og Omsorg-kontoret, og så herefter rette henvendelse til dig. Du kan altid skifte tilbage eller til et andet firma. Du skal blot henvende dig til dit lokale Pensions og Omsorgskontor.

Mesterloden 1, 2820 Gentofte

Telefon:  +45 26 13 50 46
Mail: info@pukshj.dk